Výprava 26.2.2022

Vážení členové oddílu, vážení rodiče.

Sobotní výprava 26.2. se ruší z osobních důvodu. Plus dávejte pozor v lese v okolí Červeného kamene z níže uvedeného důvodu.

Lečo

Brigáda 5.2.

V sobotu 5.2. od 9:00 do 11:00 bude brigáda. Budeme natírat bedny na tábor natírat lodním lakem a uklízet areál.

Vojtěch Liška – Lečo

Registrace 2022

Vážení členové oddílu a milí rodiče,

V novém roce přichází povinnost zaplatit registrační poplatek. V poplatku jsou zahrnuty náklady na provoz skautského střediska, krajů a ústředí. Krom samotného členství pro Vás plynou benefity jako je úrazové pojištění na akcích, zvýhodněný tarif Vodafone (STS), zvýhodněné ceny energií (skautská energie) a časopisy.

Poplatek činí 600 Kč za osobu (+ 200 Kč za každé registrované číslo v STS). Prosíme o uhrazení do konce ledna na střediskový účet (1763261369/0800, variabilní symbol: rodné číslo). V krajním případě je možné poplatek uhradit hotově na schůzce.

Tento poplatek je minimální oproti jiným kroužkům, což může být důvodem pro vstup do oddílu. Nové tváře rádi uvítáme v našich družinkách.

S přáním všeho dobrého do roku 2022,

Vojtěch Liška

Kopřivnický skautský betlém 2021

V roce 2021 oslavili kopřivničtí skauti 100. výročí svého vzniku. Spolu s představením celoročního programu oslav přislíbili v počátku roku také jedno překvapení, které přivádějí na svět právě nyní, v čase vánočních svátků.

Pro občany Kopřivnice vymysleli, namalovali a vyřezali originální vánoční betlém, který znázorňuje jednak tradiční scénu svaté rodiny, tří králů a dalších obvyklých postav, avšak trochu netradičně ji doplňuje výjevy nejen z historie místních skautů.

Veřejnosti bude betlém představen přímo na Štědrý den, tj. v pátek 24. prosince, v 11,30 hodin na kopřivnické sjezdovce, kde se s provozovatelem podařilo dohodnout jeho umístění do dřevěného přístřešku naproti lyžařské chaty. Vytvořením betléma chtějí skauti jednak vstoupit do nového století své činnosti, ale také přispět k průběhu vánočních svátků novým lákadlem vybízejícím k odpolední procházce za město. Pokud se aktivita setká s pozitivním ohlasem, chtějí skauti doplňovat svůj betlém o nové figury také v příštích letech.

Kdo se rozhodne navštívit kopřivnický skautský betlém přímo na Štědrý den v 11,30 hodin, může si se skauty zazpívat pár vánočních koled a do vlastního hrníčku si nechat nalít teplý čaj. Vítán bude také ten, kdo se s ostatními podělí o čaj svůj vlastní. Návštěvníci si rovněž budou moci odnést v přinesených lampičkách betlémské světlo, které jinak bude k dispozici v čase od 9,00 do 11,00 hodin před kopřivnickým kostelem a kulturním domem.

Kopřivnický skautský betlém vznikl díky finanční podpoře města Kopřivnice z Dotačního programu Zdravé město a za přispění MAS Lašsko a zhlédnout jej bude možné až do svátku Tří králů tj. do 6. ledna 2022.

Kryštof Hyvnar
vedoucí skautského střediska Kopřivnice
khyvnar@seznam.cz
tel. 736 457 121