Kopřivnický skautský betlém 2021

V roce 2021 oslavili kopřivničtí skauti 100. výročí svého vzniku. Spolu s představením celoročního programu oslav přislíbili v počátku roku také jedno překvapení, které přivádějí na svět právě nyní, v čase vánočních svátků.

Pro občany Kopřivnice vymysleli, namalovali a vyřezali originální vánoční betlém, který znázorňuje jednak tradiční scénu svaté rodiny, tří králů a dalších obvyklých postav, avšak trochu netradičně ji doplňuje výjevy nejen z historie místních skautů.

Veřejnosti bude betlém představen přímo na Štědrý den, tj. v pátek 24. prosince, v 11,30 hodin na kopřivnické sjezdovce, kde se s provozovatelem podařilo dohodnout jeho umístění do dřevěného přístřešku naproti lyžařské chaty. Vytvořením betléma chtějí skauti jednak vstoupit do nového století své činnosti, ale také přispět k průběhu vánočních svátků novým lákadlem vybízejícím k odpolední procházce za město. Pokud se aktivita setká s pozitivním ohlasem, chtějí skauti doplňovat svůj betlém o nové figury také v příštích letech.

Kdo se rozhodne navštívit kopřivnický skautský betlém přímo na Štědrý den v 11,30 hodin, může si se skauty zazpívat pár vánočních koled a do vlastního hrníčku si nechat nalít teplý čaj. Vítán bude také ten, kdo se s ostatními podělí o čaj svůj vlastní. Návštěvníci si rovněž budou moci odnést v přinesených lampičkách betlémské světlo, které jinak bude k dispozici v čase od 9,00 do 11,00 hodin před kopřivnickým kostelem a kulturním domem.

Kopřivnický skautský betlém vznikl díky finanční podpoře města Kopřivnice z Dotačního programu Zdravé město a za přispění MAS Lašsko a zhlédnout jej bude možné až do svátku Tří králů tj. do 6. ledna 2022.

Kryštof Hyvnar
vedoucí skautského střediska Kopřivnice
khyvnar@seznam.cz
tel. 736 457 121

Komentáře nejsou povoleny.